Hembjällansås studio

En plats för rörelse, dans, koreografiska praktiker och ekologi. Genom residens, arbetsvistelser, workshops och performance i process vill Bjällansås Studio vara en mötesplats som inspirerar till kontemplation, samtal och kroppskännedom. I Bjällansås Studio finns möjlighet att boka behandlingar samt vara med i rörelsesessioner. Om du arbetar med dans och koreografi finns möjlighet att komma på arbetsvistelse (där du hyr studion) eller residens (de gånger Bjällansås Studio samarbetar med andra parter). Bjällansås Studio drivs av Ina Dokmo och är ett initiativ inom Bjällansås Kulturförening. Kontakta Ina om du har frågor eller vill komma förbi.
//
A place for movement, dance, choreographic practices and ecology. Through residencies, work visits, workshops and performance in process; Bjällansås Studio wants to be a meeting place that inspires contemplation, conversation and body awareness. In Bjällansås Studio it is possible to book treatments and participate in movement sessions. If you work with dance and choreography, it is possible to come for a work stay (where you rent the studio) or a residence (those times Bjällansås Studio collaborate with other parties). Bjällansås Studio is run by Ina Dokmo and is an initiative within Bjällansås Kulturförening. Contact Ina if you have questions or want to come by and have a look.

ACTIVITIES


ABOUT

History of Bjällansås Studio


Kontakta oss

Bjällansås Studio
Bjällansås 175
41830 Uddevalla

Skicka oss ett meddelande


Copyright Bjällansås Studio – Med ensamrätt